Dit is de website van Henri L.M. Defoer, kunsthistoricus
Rümkelaan 90, 3571 XZ, Utrecht
Henri.Defoer@inter.NL.net

Gepubliceerde artikelen tot en met 2018

CV

Gepubliceerde artikelen:
De madonna inv.nr. 1530 in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem, een voorbeeld van Jan Gossaerts invloed op de beeldhouwkunst der Noordelijke Nederlanden
Rembrandt van Rijn, de Doop van de kamerling
Pieter Aertsen: The Mass of St. Gregory with the Mystic Winepress

Ex morte levamen, een ongelijk paar door Jan Steen

Een geschilderd interieur van de St. Catharinakerk uit 1845

Een laat-gotisch schilderijtje met Sint Jan voor het verdienen van de aflaten van de zeven hoofdkerken van Rome
Geschiedenis van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent
Vrijgevige herders of op sensatie beluste boeren?
De muurschilderingen in de Buurkerk
Het grafmonument van  Jan van Scorel

Borduursels op laat-middeleeuwse kerkgewaden

Bijbelse voorstellingen in het Nederlandse interieur
Late mediaeval art from the Northern Netherlands (in: Fasciculus temporum)
Het Catharijneconvent in Utrecht, enige beelden nader bekeken
De Man van Smarten van Geertgen tot Sint Jans

Een laat-middeleeuwa schoorsteenfries met de bekoring van Antonius

Chimney Friezes in Late- Medieval Utrecht

De marteldood van de H. Lucia door de Meester van de Kruisafneming uit de verzameling Figdor

Verzamelen voor het Catharijneconvent
Het leven van Maria door Albrecht Dürer
Scenes of the passion of Christ by an anonymous Haarlem painter from about 1470-1475

Beelden in de Dom
De zogenaamde albe van Bernulphus: een onderdeel van een keizerlijk ornaat

Der Meister des Batholomäus-altars und die Kunst der Nördliche Niederlande
Het Aartsbisschoppelijk Museum en het ontstaan van de Kerkelijke Monumentenzorg

Images as aids for earning the indulgences of Rome
De kroonluchters van de Dom
Middeleeuwse beelden op huis Bergh
The Golden Age and the Book of Hours of Catharine of Cleves
Enkele nieuwe inzichten met betrekking tot de De genezing van de blinde van Jericho van de Meester van de Inzameling van het Manna en de lokalisering van diens atelier
The Triptych of the Pauw-Sas Family from the Utrecht Chaterhouse
De koorkap van Bloemaert
Borduurkunst naar ontwerpen van Noord-Nederlandse schilders
Abraham/Ibrahim in beeld
De houtsneden in de Delftse en Antwerpse drukken van het Ludolphiaanse Leven van Jezus
Het geheim van de vijf Dombeeelden ontrafeld. Jaarboek Oud-Utrecht 2018
Het reliek van Franciscus Xaverius. Catharijne oktober 2018


Niet in druk verschenen artikelen en papers:
De Meester van de Inzameling van het Manna en de lokalisering van diens atelier in Utrecht
Vergelijking van de aan Jacob Cornelisz toegeschreven Noli me Tangere met diens David en Abigael


Lezingen:
De Meester van Evert Zoudenbalch
Het drieluik van de kartuizers met het Laatste Avondmaal

The influence of the early works of Jan van Eyck on Utrecht miniatures
Bronzen dierfiguren uit de Oost Aziatische steppen
De reeks gebedsportretten van tertiarissen door de Meester van Alkmaar
Noord Nederlandse schilders als ontwerpers van borduurwerk